História: Svätý Otec Benedikt XVI. v stredu 30. januára 2008 zriadil Gréckokatolícku metropoliu so sídlom v Prešove. Zároveň Svätý Otec Benedikt XVI. povýšil Košický apoštolský exarchát na Košickú eparchiu a vyčlenením z Prešovskej eparchie ustanovil novú gréckokatolícku eparchiu so sídlom v Bratislave - Bratislavskú eparchiu. Gréckokatolícka farnosť v Žiline patrí pod Protopresbyterát Žilina a tá pod Bratislavskú eparchiu. V Prešove vysvätili 16. 2, 2008 prvého gréckokatolíckeho bratislavského eparchu Petra Rusnáka, ktorý sa stal sídelným biskupom novej eparchie v Bratislave.

V sobotu 11. decembra 1999, o. Ján Zavacký (vtedajší generálny vikár Prešovského  biskupstva) posvätil v Žiline pre gréckokatolíkov ich vlastný stánok Božieho kultu – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

 

Chrám: Narodenia Presvätej Bohorodičky, 1999
Patrocínium: Narodenie Presvätej Bohorodičky

 

Farár: PaedDr. ThLic. Emil TURIAK, protopresbyter

Jurisdikčné územie: okresy Bytča 19, Čadca 69, Kysucké Nové Mesto 35, Žilina 69
Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 459

Zoznam farárov a správcov farnosti:
Alexander Ľudovít Melo, OP 1997; Igor Bibko 1997; Vladimír Hriňák 1997–98; Peter Sabol 1998–99; Emil Turiak 1999 -.

 

Bohoslužby v Žiline:

Bohoslužby sa slávia v chráme  Narodenia presvätej Bohorodičky na sídlisku Vlčince. Farár: o. Emil Turiak.

Utorok     18:00  svätá božská liturgia  (slovensky)
Streda     18:00  svätá božská liturgia  (cirkevnoslovansky)
Štvrtok    18:00  svätá božská liturgia  (slovensky)
NEDEĽA     9:30  svätá božská liturgia  (v párnych týždňoch cirkevnoslovansky, v nepárnych týždňoch slovensky)

V prikázané sviatky, ak je aj štátny sviatok alebo sobota sv. liturgia 8:00, ak nie je štátny sviatok alebo sobota sv. liturgia 18:00.

 

Naši užívatelia

História projektu